Czy zastanawiałeś się ile pozostaje w Twojej firmie zysku netto po sprzedaży?

O wskaźniku rentowności możemy napisać, że jest to stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży.

Wskaźnik rentowności sprzedaży (również zwany: rentowność netto, z angielskiego „return on sales”, czyli „ROS”) .

Każda własna firma ma sens, jeżeli będzie generowała zyski a założeniem przyjętym przez każdego przedsiębiorcę powinno być utrzymanie takiej rentowności sprzedaży, aby przez dłuższy czas była ona przynajmniej na tym samym poziomie wzrostu!